• İncəsənətlə sosial dəyişikliyi təşviq etmək,
  • Plastik və digər tullantıların təkrar istifadəsinə dair məlumatlandırmaq,
  • Insanlara keyfiyyətli  elektro və funky musiqi çatdırmaq
  • Yaranmaqda olan artistləri təqdim etmək,
  • Ədalətli ticarətə şərait yaratmaq (əl işləri yarmarkası və yerli qida satışı)
  • Gender bərabərliyi barədə məlumatlandırmaq və bu prinsipləri festivalda tətbiq etmək,
  • Təbiətin sakinləri ilə harmoniyada yaşamaqı öyrənmək